Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Підготовка наукових кадрів

На кафедрі захищені докторські дисертації: у 2014 р.: Олійниковим Р. В., тема дисертації «Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних криптографічних перетворень» (консультант докт. техн. наук, професор І.Д. Горбенко), у 2017 р. –  Руженцевим В.І., тема роботи «Методи і засоби оцінки стійкості симетричних криптоперетворень».

Кафедра Безпеки інформаційних технологій веде підготовку аспірантів за науковою спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації.

Протягом 2013 – 2018 р. за профілем кафедри захищено 10 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

  1. Олешко І.В. тема кандидатської дисертації «Методи та моделі оцінки захищеності механізмів багатофакторної автентифікації від несанкціонованого доступу» (2014 р.);
  2. Казимиров О.В. тема кандидатської дисертації «Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних крипто алгоритмів» (2014 р.);
  3. Настенко А.О. тема кандидатської дисертації «Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості» (2015 р.);
  4. Мордвінов Р.І. тема кандидатської дисертації «Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість – складність» (2015 р.);
  5. Макутоніна Л.В. тема кандидатської дисертації «Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках» (2015 р.);
  6. Колованова Є.П. тема кандидатської дисертації «Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки» (2015 р.);
  7. Кайдалов Д.С. тема кандидатської дисертації «Методи аналізу властивостей високорівневих конструкцій та схем формування циклових ключів блокових симетричних шифрів» (2016 р.);
  8. Аулов І.Д. тема кандидатської дисертації «Методи та засоби встановлення особистих ключів користувачів в хмарному середовищі» (2016 р.);
  9. Котух Е.В. тема роботи «Методи та засоби універсального хешування за алгебричними кривими Судзуки» (2017 р.);
  10. Ганзя Р. С. тема роботи «Методи оцінки параметрів еліптичних кривих для криптографічних додатків» (2018 р.).

На 2019 рік подано до захисту у спеціалізовану раду 2 кандидатські дисертації.

В аспірантурі Харківського національного університету радіоелектроніки по кафедрі БІТ навчаються 12 аспірантів.