Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Технічна база

Профілююча кафедра Безпеки інформаційних технологій має учбові приміщення для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, приміщення для викладачів, аспірантів і наукових співробітників.

У 2014-2015 році у приміщенні кафедри проведено ремонт, встановлено систему кондиціювання, що значно поліпшило умови роботи працівників кафедри та умови навчання студентів. Щорічно проводиться облік обладнання.

В спеціалізованих учбових лабораторіях кафедри використовується  комп’ютери на базі процесорів типу IntelCorei3, Athlon. Комп’ютери об’єднані у кафедральну локальну мережу, що входить до складу загальної інформаційної мережі університету. Це дає студентам та викладачам можливість отримувати найновішу учбову і науково-технічну інформацію як з електронних бібліотек кафедри та університету, так і з глобальної мережі Internet, проводити на сучасному рівні практичні та лабораторні заняття за дисциплінами підготовки, виконувати курсові проекти і дипломні роботи, займатися науково-дослідницькою роботою, а також проводити тестування знань. Лекційні та інші види занять забезпечуються комп’ютерними відеопроекторами.

На кафедрі у період з 2013р. по 2014р. було розгорнуто навчально-методичний центр з вивченню елементів забезпечення електронного документообігу та формування електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Кафедра має 2 філії на підприємствах.

Філія кафедри на «ДП» «Протон» (наказ ректора ХНУРЕ від 17.06.2004 №108) забезпечує проведення усіх видів практик студентів (обчислювальної, виробничої, переддипломної). Керівник філіалу – академічний радник к.т.н. Голобородько Ю.М. Дане «ДП» «Протон» працює на сучасному промисловому обладнанню, яке застосовується для розробки, випробування та виробництва приладів обробки інформації з обмеженим доступом.

Продовжує грати суттєву роль у роботі із науково-педагогічними працівниками (НПП) кафедри, студентами магістрами АТ «Інститут інформаційних технологій» (АТ «ІІТ»), розташований поряд з ХНУРЕ за адресою вул. Бакуліна, буд. № 12 1-й поверх.

АТ «ІІТ» проводить науково-дослідну та впровадницьку діяльність щодо розробки та експлуатації спеціального електронного та програмно-математичного забезпечення захисту інформації. Так, АТ «ІІТ» є співвиконавцем із кафедрою БІТ ряду державних та господарських НДР та ДКР. Магістри, НПП кафедри широко долучаються до цієї роботи, що суттєво підвищує їх теоретичну та практичну підготовку до майбутньої професійної діяльності.

Кафедра забезпечена спеціальним програмним забезпеченням для проведення навчання студентів та проведення досліджень. До них відносяться: система ЛОЗА™-1 — програмний засіб захисту інформації від несанкціонованого доступу в автоматизованих системах класу «1»; «АСКОД» – система забезпечення електронного документообігу України; штатне ПЗ центра сертифікації ключів ІВК.

Для забезпечення лабораторних робіт використовується лабораторне обладнання, яке складається з контрольно-вимірювальних приладів і установок: спектроаналізатори СК4-58, СК4-59, осцилографи С1-55, С1-74, генератори Г3-101, Г3-109, Г4-78, Г4-79, фільтри ФП-4, ФП-6, ХД3.295.046. Використовуються сучасні прилади: радіоприймач-сканер AR 8200, детектор поля Protect 1203, обладнання «МАНГУСТ» та прилад прихованого запису «МІКРОЕДИК».

Уведено до лабораторних робіт проведення вимірювань із застосуванням селективних мікровольтметрів SMV-11 та SMV-8,5, наданих кафедрі АТ «ІІТ».

У курсових та дипломних роботах студентів ведеться розробка матеріальної бази для лабораторних занять. Так, студентом-дипломником розроблено і виготовлено комплект приладів пошуку прихованих відеокамер, який успішно використовується у лабораторних роботах.

У склад кафедри входить науково-дослідний центр “Інформаційна безпека”, на базі якого ведуться науково-дослідні роботи за профілем кафедри і проводяться заняття з магістрами усіх спеціальностей кафедри БІТ по науковим дослідженням.

Робота в науково-дослідному центрі «Інформаційна безпека» ведеться студентами та викладачами кафедри.

На базі науково-дослідного центра «Інформаційна безпека» студенти здобувають практичні знання з систем захисту інформації.

Листом Адміністрації Держспецзв’язку від 27.11.2014 р. №11/03-1723 надана згода на проведення переддипломної практики студентами-магістрантами спеціалізації «Безпека державних інформаційних ресурсів» у територіальному органі – Управлінні Держспецзв’язку по Харківській області з перспективою на заміщення первинних інженерних посад.

Приміщення лабораторії кафедри обладнано системою захисту та охоронною сигналізацією.