Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Про нас

Історія кафедри БІТ розпочалась 6 липня 1999 р. коли наказом ректора Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (ХДТУРЕ)  – нинішній ХНУРЕ створено кафедру безпеки інформаційних технологій (БІТ).

Завідуючим кафедри за конкурсом обрано професора І.Д. Горбенка. З 1999 р. на кафедрі почали працювати 3 доктори наук та 5 кандидатів.

В 1999 році відкрито спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» (ЗІОД) та прийнято 25 студентів, 19 з яких в 2003 році стали бакалаврами з інформаційної безпеки, а у 2004 р. були випущені як спеціалісти названої спеціальності.

З 2004 р. одержано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.160101 «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки».

Потреби суспільства та розвиток кафедри дозволили розпочати підготовку нової спеціальності 160105 «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах». Одержані ліцензії і з 2004/05 навчального року впроваджена підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр.

З 2000 р. зроблено перший набір та розпочато перепідготовку спеціалістів за другою освітою зі спеціальності «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». Було випущено 52 слухачі з видачею диплому державного зразку.

З 2006 р. розпочато підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Студенти навчалися за спеціальностями Безпека інформаційних і комунікаційних систем: бакалавр 6.170101, спеціаліст 7.17010101 та магістр 8.17010101, а також Безпека державних інформаційних ресурсів спеціаліст 7.17010102, магістр 8.16010102.

Підготовка та випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів за двома спеціальностями здійснювалися згідно сертифікатів про акредитацію:

  • НД-ІІ №2146204 07.06.2011р.,
  • НД-ІІІ №2146241 07.06.2011р., НД-ІІІ №2146243 07.06.2011р.,
  • НД-ІV №2146278 07.06.2011р., НД-ІV №2146280 07.06.2011р. відповідно.

За напрямом 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем діяв ГСВО бакалавра галузі знань 1701 Інформаційна безпека, введений в дію наказом Міносвіти від 09.07.2010 р. №687.

Наказом Міністерства освіти і науки України №1039 від 25.07.2013 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти із спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 1701 «Інформаційна безпека», затверджені складові галузевих стандартів вищої освіти України (освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» за спеціальностями: Безпека інформаційних та комунікаційних систем, Безпека державних інформаційних ресурсів.

Листом від Адміністрації Держспецзв’язку від 25.12.2014 № 08/01/03-5363 задля реалізації вимог пп. 4.2-4.4 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації», (уведеними Наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 14.10.2014 р. № 532), кафедрі БІТ доручена організація курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційна безпека» для спеціалістів з надання послуг у галузі технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Контингент для навчання – фахівці організацій і установ різних форм власності східних регіонів України.

З 2016 навчального року розпочато підготовку студентів зі спеціальності 125 Кібербезпека за освітньо-професійними програмами Безпека інформаційних і комунікаційних систем бакалаврів і магістрів та магістрів за освітньо-професійною програмою Безпека державних інформаційних ресурсів. Зазначена підготовка базується на відповідних державних стандартах.

До складу кафедри входить науково-дослідний центр «Інформаційна безпека», на базі якого ведуться науково-дослідні роботи за профілем кафедри.