Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Загальні відомості

Курсове проектування є завершальний етап вивчення дисципліни, і одночасно є перший самостійний крок студента з самостійного розв’язку окремого завдання, починаючи з постановки задачі до оцінки ефективності та рекомендації по застосуванню.

Метою курсового проектування є:

  • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни, застосування їх під час вирішення конкретних задач діяльності;
  • розвиток й закріплення навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що пов’язані з виконанням виробничих функцій та типових задач діяльності;
  • опанування методів обґрунтування науково-технічних рішень з урахуванням економічних, технічних вимог, а також вимог певних складових системи забезпечення безпеки життя і діяльності людини;
  • розвиток навичок аналізу, оцінки і застосування сучасних методів та засобів проектування;
  • оволодіння раціональними методами пошуку й аналізу вітчизняної й зарубіжної науково-технічної інформації, включаючи патентну;
  • опанування сучасними інформаційними технологіями та методами забезпечення у них інформаційної  та кібернетичної безпеки;
  • опанування методами тематичних та сертифікаційних випробувань систем і засобів інформації.