Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Кар’єра

Ролі та назви посад у секторі безпеки часто містять у собі кілька обов’язків, що перетинаються, і можуть бути широкими або спеціалізованими залежно від розміру або особливих потреб організації.

З метою реагування на нові виклики і відповідно до нових вимог роботодавців на ринку праці затребувані: фахівці, аудитори та аналітики по безпеці, інженери по безпеці, менеджери по безпеці, архітектори по безпеці, криптоаналітики, фахівці з розслідування кіберзлочинів, експерти по уразливостях інформаційних систем.

Ціль викладачів кафедри– підготувати фахівців з аналізу безпеки та захисту критично важливих і найцінніших інформаційних систем і даних від загроз, які будуть актуальними в наступні десятиліття.

Випускники в галузі кібербезпеки повинні мати компетенції: в області фундаментальних знань з кібербезпеки, технологій аналізу загроз інформаційної безпеки, керування ризиками, розслідування інцидентів, організовувати й здійснювати експлуатацію й обслуговування систем захисту інформації компаній.

 

Випускник нашого університету є фахівцем в області:

– розробки програмного забезпечення, програмно-апаратних комплексів, засобів криптографічного захисту інформації;

– розробки та впровадження систем контролю безпеки даних, автоматизованого аудита безпеки інформаційних систем;

– моніторингу, оцінки поточного стану захищеності організацій;

– розслідування інцидентів порушень інформаційної безпеки в інформаційних системах, розробки пропозицій по мінімізації ризиків і загроз;

– розробки інноваційних проектів захищених інформаційних технологій передачі, обробки й зберігання даних.

 

Основні вакансії в області інформаційної безпеки:

 • Фахівець із безпеки;
 • Аналітик по безпеці;
 • Інженер в області безпеки;
 • Консультант із питань безпеки;
 • Аудитор безпеки;
 • Менеджер по безпеці;
 • Менеджер IТ проектів по інформаційній безпеці;
 • Архітектор безпеки;
 • Фахівець із мережного адміністрування захищених баз даних;
 • Фахівець із розробки комплексних систем захисту інформації;
 • Фахівець із розробки захищеного програмного забезпечення на С / C ++ / C # / JAVA / PHP рівня Middle / Senior;
 • Фахівець криптограф;
 • Фахівець криптоаналітик;
 • Аналітик судової експертизи;
 • Тестувальник на проникнення та уразливості.

Типові роботодавці випускників:

– компанії, що здійснюють господарську діяльність через інтернет і ІТ-компанії, що надають інтернет послуги;

– організації різних форм власності, що мають власні комп’ютерні мережі та мають потребу  в збереженні корпоративних відомостей і важливої комерційної інформації;

– державні відомства, правоохоронні органі й силові структури;

– компанії, що займаються розробкою, тестуванням і забезпеченням безпеки;

– компанії електронної комерції, банки, фінансові структури й установи, компанії обслуговування кредитних карт;

і багато інших.