Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Дмитро Сергійович Балагура

Дмитро Сергійович Балагура
Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2002р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». Спеціалізація «Захист інформації у комп’ютерних мережах».

2006р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХНУРЕ. Спеціальність 05.13.21 «Системи захисту інформації».
Тема кандидатської роботи «Методи та засоби побудування безпечних криптографічних протоколів встановлення ключів в групах точок еліптичних кривих зі зменшеною складністю».

2004р. – асистент кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) ХНУРЕ.

2006р. – старший викладач кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) ХНУРЕ.

2007р. по теперішній час – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

  • безпека електронної комерції, банківських та платіжних систем
  • аналіз криптопровайдерів
  • методи побудови і аналізу криптосистем

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

  • методи криптографічного захисту інформації
  • безпека операційних систем та комп’ютерних мереж

Значущі публікації.

  • Обоснование и исследование практической реализации улучшенного алгоритма цифровой подписи NTRUSIGN [Електронний ресурс] / Е. Г. Качко, Д. С. Балагура, Ю. И. Горбенко // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 195-199. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Prre_ 2012_11_2_4.
  • Исследование методов вычисления инверсии в алгоритме NTRU [Електронний ресурс] / Е. Г. Качко, Д. С. Балагура, К. А. Погребняк, Ю. И. Горбенко // Прикладная радиоэлектроника. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 254-257.
  • Инфраструктуры открытых ключей с использованием криптосистем NTRU [Електронний ресурс] / Д. С. Балагура, И. А.  Баглаев //Прикладная радиоэлектроника. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 299-302.
  • Влияние свойств современных процессоров на производительность программ [Електронний ресурс] / Е. Г. Качко, Д. С. Балагура, К. А. Погребняк // Прикладная радиоэлектроника. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 281-285.
  • Влияние свойств современных процессоров на производительность программ [Електронний ресурс] / Е. Г. Качко, Д.С. Балагура, К. А. Погребняк // Прикладная радиоэлектроника. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 281-285.

Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій.