Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Геннадій Зайдулович Халімов

Геннадій Зайдулович Халімов
Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Закінчив Харківське вище військове командне училище ім. Маршала Радянського Союзу Крилова М.І. (ХВВКУ) у 1978 році за спеціальністю системи управління та зв’язку.

Кандидат технічних наук з 1987 року.

Тема кандидатської дисертації «Підвищення перешкодозахищеності каналів передачі даних на основі каскадного кодування» /керівник наукової роботи проф. Долгов В.І./

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захищена 14 березня 2012 року у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету радіоелектроніки, ДД № 000955 від 17 травня  2012 року.
Тема докторської дисертації «Теоретичні основи універсального хешування на основі раціональних функцій алгебричних кривих» /науковий консультант проф. Горбенко І.Д./

Професор кафедри безпеки інформаційних технологій з  2012 року.

Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій з 2014 року.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

 • теорія інформації та кодування
 • інформаційно-комунікаційні системи
 • прикладна криптологія
 • методи побудови і аналізу криптосистем
 • квантовостійки криптосистеми

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • криптосистеми
 • квантовий криптоаналіз
 • квантові обчислення
 • алгебричні криві
 • кодові конструкції

Значущі публікації.

Монографії:

 • Универсальное хеширование. Методы и оценки доказуемо стойкой аутентификации/Халимов Г.З.// Изд. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия, 2014, – С.83. https://www.lap-publishing.com/…/book/978-3-659-57612-6/

Наукові публікації по напрямам наукової діяльності:

 • Modeling holographic recognition system by using number-theory convolution transformation. /B.F. Fedorov, G.Z. Khalimov. – USSR Rept Phys Math JPRS UPM, 1984.
 • Decoding of Block-codes with Erasure of the Least Reliable Symbols./V.I. Dolgov, G.Z. Khalimov. – Telecommunications and Radio Engineering, 1987.
 • Максимальные кривые Гурвица для целей универсального хеширования./Г.З. Халимов. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010.
 • Encryption Scheme Based on the Generalized Suzuki 2-groups and Homomorphic Encryption /Khalimov, G., Kotukh, Y., Chang, S.-Y., Khalimova, S., Marukhnenko, O.//Communications in Computer and Information Science , 2022, 1536 CCIS, pp. 59–76.
 • PT-symmetric Bayesian parameter estimation on a superconducting quantum processor /Balytskyi, Y., Raavi, M., Kotukh, Y., Khalimov, G., Chang, S.-Y. // IEEE International Conference on Communications, 2022, 2022-May, pp. 3257–3262.

Участь у  зарубіжних міжнародних конференціях:

 • експерт технічного комітету ICCTA 2021÷2023 7÷9th Intermational Conference on Computer Technology Application, Vienna Austria

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2021р. – науковий керівник української команди Міжнародного наукового проекту «Квантові технології захисту сучасних 5G мереж» за грантовою угодою між ХНУРЕ та фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) від 16.07.2021.


Громадська діяльність

 • Академік та член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки (міждержавна громадська організація).
 • Академік Української академії кібербезпеки (рішення Президії Академії № 1258 від 01.06.2021 року).
 • Член Громадської організації «Міжнародна асоціація випускників ХНУРЕ» (сертифікат, реєстраційний номер 119-2021).

Публікації та патенти

Автор понад 100 публікацій, двох навчальних посібників, 4 монографій, 10 патентів.