Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Ірина Вікторівна Лисицька

Ірина Вікторівна Лисицька
Професор кафедри безпеки інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1987р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

З 1993р. по 2000 р. асистент, викладач та доцент кафедри прикладної математики Харківського військового університету.

1998р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистила у Харківському військовому університеті.

2000р. – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

2001 р. –зарахована до докторантури Харківської державної академії культури.

2002 р. – відрахована з докторантури за станом здоров’я.

У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки інформаційних технологій.

З 2002 р. по 2008 р. – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.

2012 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, дисертацію захистила у ХНУРЕ.
Тема докторської роботи:
«Методологія оцінки стійкості блокових симетричних криптоперетворень на основі зменшених моделей».

2014р. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.

З 2015р. по теперішній час – професор кафедри інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
та професор (0,5 ставки) кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

  • захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
  • теорія складності обчислень
  • теорія еліптичних кривих

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

  • блокові симетричні шифри
  • криптоаналіз блокових симетричних шифрів

Значущі публікації.

Монографії:
Lisitskaya I. V. Methodology for assessing the resistance of block symmetric ciphers to attacks of differential and linear cryptanalysis / V.I. Dolgov, I.V. Lisitskaya. // Monograph − Kharkov: Publishing house “Fort”. − 2013. − 420 p.

Наукові публікації по напрямам наукової діяльності:

  • Lisitska I. V. The new concept of block symmetric ciphers design / V.I. Dolgov, I.V. Lisitska, K.Yе. Lisitskyi // DOI: 10.1615 /Telecom Rad Eng. v. 76, 2017 i. 2. pages 157-184.
  • Lisitskaya I.V. Importance of S-Blocks in Modern Block Ciphers. / I.V. Lisitskaya, E.D. Melnichuk and K.E. Lysytskiy. // I.J. Computer Network and Information Security. – 2012. – 10. – с. 1-12. ISSN: 2074-9104.
  • Lisitskaya Iryna Impruvd Rijndael / Iryna Lisitskaya, Konstantin Lisitskiy, Mariya Rodinko // Science and Education Studies “Stanford University Press” Volume II № 1(17), January-June 2016. p. 608-618.
  • Lisitskaya I.V. Experimental data for determining the dynamic parameters of the arrival of block symmetric ciphers to the state of a random substitution / I.V. Lisitskaya, К.Е. Lisitsky, M.Yu. Rodinko et al. // Radioelectronics, informatics, management. – Zaporozhye: ZNTU − 2017. − № 1 (40). − pp. 129-141.
  • Lisickiy, K., Dolgov, V., Lisickaya, I., & Kuznetsova, K. (2019). BLOCK SYMMETRIC CIPHER WITH RANDOM S-BOXES. International Journal of Computing, 18(1), 89-100. https://doi.org/10.47839/ijc.18.1.1278.

Публікації та патенти

Має понад 130 публікацій, у тому числі – 1 монографія.