Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Олександр Іванович Федюшин

Олександр Іванович Федюшин
Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2000 р. – закінчив Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальністю «Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв’язок».
З серпня 2000 р. по січень 2001 р. працював на посаді інженера науково-дослідної лабораторії (НДЛ-21) в Харківському державному науково-дослідному інституті метрології.

З 2000 по 2003 рік – навчання в аспірантурі УІПА за спеціальністю 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

З 2003 по 2008 рік – асистент кафедри автоматики та радіоелектроніки УІПА (2007 р. кафедру перейменовано в радіоелектроніки та комп’ютерних систем).

2008 р. –кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин», захищав дисертацію в Київському національному університеті технологій та дизайну.

2008 р. – доцент кафедри радіоелектроніки та комп’ютерних систем УІПА.

2012 р. – отримав вчене звання доцента кафедри радіоелектроніки та комп’ютерних систем.

У 2014 році отримав диплом міжнародного інженера-педагога за програмою IGIP.

2015 р. – доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів УІПА.

З 2016 року по теперішній час – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

 • програмування
 • операційні системи
 • об’єктно-орієнтоване програмування
 • стеганографія
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • захист баз даних

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • методи криптографічного захисту інформації
 • безпека операційних систем та комп’ютерних мереж

Значущі публікації.

 • Петренко О.Є., Петренко О.С., Сєвєрінов О.В., Федюшин О.І., Щербіна Д.В., Зубрич А.В. Аналіз шляхів підвищення стійкості криптоалгоритмів на алгебраїчних решітках щодо часових атак// Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник «Радіотехніка». №207. – С. 59-65. DOI:10.30837/rt.2021.4.207.05.
 • Руженцев В.І., Федюшин О.І., Кохан С.А. Аналіз стійкості ARX схем шифрування до інтегральної атаки та атаки нездійснених диференціалів // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник «Радіотехніка». №207. – С. 66-73. DOI:10.30837/rt.2021.4.207.05.
 • Федюшин О.І., Юхименко В.І. Аналіз масштабування блокчейн проекту Telegram Open Network // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник «Радіотехніка». 2022. №209. – С. 130-137. DOI:10.30837/rt.2022.2.209.13.
 • Ruzhentsev, V.,Levchenko, R.,Fediushyn, O. Cryptanalysis of Simple Substitution-Permutation Cipher Using Artificial Neural Network/2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2020 – Proceedings, 2021, pp. 631–634, 9467945 (Scopus). DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9467945.
 • Fediushyn O., Ruzhentsev V., Fedorov I. and Moskvin K. Honeypot Data Storage and Analysis Software to Prevent Intrusions/ IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, pp. 169-173, DOI:10.1109/PICST54195.2021.9772139.
 • Poddubnyi V., Gvozdev R., Sievierinov O., Fediushyn O. Possibilities of Using Watermarks to Protect Software Code/ CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3200, pp. 228–233. http://ceur-ws.org/Vol-3200/paper32.pdf.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

У 2014 році отримав диплом міжнародного інженера-педагога за програмою IGIP.


Громадська діяльність

З 2007 по 2012 рік був Головою ради молодих вчених та студентів УІПА.
З 2017 р. по 2018 р. займав посаду заступника декана з навчально-методичної  роботи факультету КІУ ХНУРЕ на громадських засадах.


Нагороди та премії

В 2006 році став переможцем конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» в номінації «Електротехніка та енергетика».


Публікації та патенти

Має понад 50 публікацій.