Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Олексій Сергійович Ляшенко

Олексій Сергійович Ляшенко
Декан факультету комп’ютерної інженерії та управління, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, науковий керівник ННЛ «Архітектур та безпеки комп'ютерних систем і мереж об'єктів критичного застосування», кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2005р. – завершив навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) із отриманням ступеня магістра за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (спеціалізація «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах»).

2020р. – здобув ступінь магістра в Харківському національному університеті  радіоелектроніки за спеціальністю «125 Кібербезпека». Освітня програма: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
Кваліфікація: Магістр, Кібербезпека, Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

З 2005-2006 р. – стажист-дослідник на кафедрі електронних обчислювальних машин (ЕОМ) ХНУРЕ.

У 2006 році вступив до аспірантури Харківського національного університету радіоелектроніки. Отримав ступінь кандидата технічних наук у 2010 році за спеціальністю «Автоматизація процесів керування» (диплом кандидата наук ДК№066241 від 26 січня 2011).

Тема дисертації: «Синтез систем нейрокерування дифузійною установкою цукрового виробництва на основі радіально-базисних мереж». Захист 20.10.2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.2 Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2009 по 2010 рік працював інженером в центрі дистанційної освіти ХНТУСГ ім. П. Василенка.

З 2010 по 2011 рік працював на посаді асистента кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

З 2011 р. було переведено на посаду старшого викладача кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

З 2012 було переведено на посаду доцента кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

З 2012 по 2017 р. працював заступником директора Центру заочної форми навчання.

В 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри електронних обчислювальних машин (атестат доцента 12ДЦ №047103 від 25 лютого 2016р.).

З 2017 р. й до сьогодні працює на посаді декана факультету комп’ютерної інженерії та управління (КІУ)  ХНУРЕ.

З 2018 року по теперішній час – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ (за сумісництвом).


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

 • Web-програмування
 • інформаційні технології
 • програмування на Python

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • методи криптографічного захисту інформації
 • нейронні мережі
 • вбудовані системи

Наукові активності:

Член організаційних комітетів двох міжнародних науково-технічних конференцій.
Науковий керівник ННЛ «Архітектур та безпеки комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування».

Значущі публікації.

 • Kovalenko А. Розподіл ресурсів багатофазної системи обробки великих даних при високоінтенсивному вхідному потоці/ A. Kovalenko, H. Kuchuk, О. Lyashenko. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. 2019. Т.3, №55. С. 115-119.(https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.115).
 • O.Barkovska, I. Movsesian, N. Yeromina, O. Liashenko, D. Tkachenko. System of individual multidimensional biometric authentication. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2019. Vol. 7(12). pp. 812-817.(https://doi.org/10.30534/ijeter/2019/147122019).
 • Коваленко А. Порівняльний аналіз організації хмарної інфраструктури. / А.А. Коваленко, О.С. Ляшенко, Р.О. Ярошевич // Advanced Information Systems. 2021. Vol. 5, No. 2, С.108-113. (https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.15 ).
 • Журило, О., Ляшенко, О. and Аветісова, К. (2023) “HARDWARE SECURITY OVERVIEW OF FOG COMPUTING END DEVICES IN THE INTERNET OF THINGS”, INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, (1 (23), pp. 57–71. doi: 10.30837/ITSSI.2023.23.057.
 • Ivanenko Yuliia Огляд методів керування безпілотними літальними апаратами / Yuliia Ivanenko, Oleksii Liashenko, Tetiana Filimonchuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 26-30. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.026.
 • Martovytskyi, V., Sievierinov О., Liashenko, O., Koltun, Y., Liashenko, S., Kis, V., Sukhoteplyi, V., Nosyk, A., Konov, D., & Yevstrat, D. (2022). Devising an approach to the identification of system users by their behavior using machine learning methods . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(3 (117), 23–34. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.259099.
 • Бевзюк Р., Ляшенко О. Система розпізнавання об’єктів для автоматизації складів з використанням згорткової нейронної мережі Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 2 (72). – С. 68-74. https://doi:10.26906/SUNZ.2023.2.068.
 • Vyshnivskyi D., Liashenko O., Yeromina N. Human pose estimation system using deep learning algorithms. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 2 (72). – С. 75-79. https://doi:10.26906/SUNZ.2023.2.080.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Приймав участь у виконанні Міжнародного наукового проекту «Квантові технології захисту сучасних 5G мереж» (Угода між ХНУРЕ та фондом цивільних досліджень та розвитку США від 16.07.2021). Наказ ХНУРЕ № 255 від 07.09.2021.


Громадська діяльність

Association for Computing Machinery (АСМ) Professional Member, member number 8108009.
Член громадської організації «Міжнародна асоціація випускників ХНУРЕ», реєстраційний номер 34-2018.


Публікації та патенти

Має понад 50 публікацій.