Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Андрій Михайлович Євгеньєв

Андрій Михайлович Євгеньєв
Старший викладач кафедри безпеки інформаційних технологій

Освіта та кар’єра

2019р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Безпека державних інформаційних ресурсів».

2019р. – асистент кафедри безпеки інформаційних технологій (ХНУРЕ).

2020р. – по теперешній час – аспірант кафедри БІТ.

2023р. – старший викладач кафедри безпеки інформаційних технологій (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

 • прикладна криптологія
 • інформаційно – комунікаційні системи
 • інформаційні технології
 • введення в спеціальність

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • квантова криптографія
 • мережевий захист

Значущі публікації.

 • Євгеньєв А.М., Сєвєрінов О.В. Аналіз використання ДНК в інформаційних технологіях/ 6-та міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми Інформатизації”. Зб. Тез доповідей. – Харків: НТУ “ХПІ”. 2018. – 152 с.
 • Євгеньєв А.М., Сєвєрінов О.В. Використання геному у захисті інформації/ 22-й Міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті”. Зб. Матеріалів форуму. Т. 5. – Харків: ХНУРЕ. 2018. – 313с.
 • Аналіз методів захисту інформації на основі перетворень в групі точок еліптичних кривих / М. С. Уманець, А. М. Євгеньєв // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 25-го Міжнародн. молодіжн. форуму, 20–22 квітня 2021 р. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – Т. 5. – С. 67-68.
 • Аналіз вразливостей сучасних методів біометричної ідентифікації / Я. А. Якушко, А. М. Євгеньєв // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: тези доповідей одинадцятої міжнародної науково-технічно ї конференції, 8–9 квітня 2021р. – ВА ЗС АР; НТУ “ХПІ”; НАУ, ДП “ПДПРОНДІАВІАПРОМ”; УмЖ, 2021. – Т. 2, секції 3-5. – С. 49.
 • Порівняльний аналіз блочних симетричних шифрів / Я. А. Мартиненко, А. М. Євгеньєв // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 25-го Міжнародн. молодіжн. форуму, 20–22 квітня 2021 р. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – Т. 5. – С. 69-70.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Пройшов в 2023 році Міжнародні сертифікаційні курси від U.S. Department of Homeland Security Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) та отримав сертифікати про їх успішне завершення.


Громадська діяльність

Виступав з доповідями: “Персональна кібербезпека в зонах військових конфліктів” в Інституті підготовки юридичних кадрів та для особового складу “ТакМед”.


Публікації та патенти

Має понад 10 публікацій.