Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Андрій Володимирович Власов

Андрій Володимирович Власов
Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, кандидат технічних наук, старший дослідник

Освіта та кар’єра

1995 – закінчив ХВУ (за програмою ВІРТА ППО)

1995 – 2001 – служба в військах

2001 – 2004 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник Наукового центру (Військово-Повітряних Сил і Протиповітряної оборони при ХВУ)

2004 – 2007 – науковий співробітник, старший науковий співробітник Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил

2007 – по теперішній час – науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил ХНУ ПС

2007 – 2020 – науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил ХНУ ПС

2018 – 2021 рік – старший викладач кафедри БІТ (за сумісництвом)

2021 – по теперішній час – доцент кафедри БІТ.

Кандидат технічних наук з 2014 року. Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави» (диплом ДК № 025710 від 22.12.2014 року).

Тема дисертації «Метод обробки зображень з маскуванням контурів для підвищення доступності та цілісності інформаційного ресурсу відеоконференційного зв’язку», Національний авіаційний університет, м.Київ.

Вчене звання – 2020 рік: Старший дослідник зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (присуджений Харківський національний університет Повітряних Сил від 24.11.2020 року), атестат АС №000411 від 09.02.2021 року.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

 • методи захисту децентралізованих систем та мереж
 • методи захисту розподілених інформаційних ресурсів
 • антивірусний захист
 • захист баз даних
 • захищені децентралізовані блокчейн-системи
 • методи досягнення консенсусу в розподілених системах
 • безпека децентралізованих криптовалют

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • методи захисту інформації в розподілених системах
 • захист баз даних
 • децентралізовані блокчейн-системи

Значущі публікації.

Монографії:

 • Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба: Монография/под общ. редакцией В.М.Безрука, В.В.Баранника. – Х.: Издательство «Лидер», 2017. – 600 с. ISBN 978-966-2732-78-8.
 • ICTE in Transportation and Logistics 2020. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Ginters E., Ruiz Estrada M., Piera Eroles M. (eds). – Springer Nature Switzerland AG 2020. 1st ed., XV, 387 p.. ISBN 978-3-030-39688-6.
 • Modern problems of Computer science and IT-education: collective monograph/[ed. K. Melnyk, O. Shmatko].– Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020.– 236 p. ISBN 978-3-903197-19-0.
 • Інформаційні технології кодування динамічних відеоінформаційних потоків: монографія / В.В. Бараннік, Г.В. Хаханова, Ю.М. Рябуха, А.В. Власов, А.А. Леках, С.В. Туренко, Н.А. Харченко – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. – 316 с. ISBN 978-617-8009-24-3.

Наукові публікації по напрямам наукової діяльності:

 • O. Milov, S. Yevseiev, A. Vlasov, S. Herasimov, O. Dmitriiev, М. Kasianenko, H. Pievtsov, Y. Peleshok, Y. Tkach, S. Faraon Development of scenario modeling of conflict tools in a security system based on formal grammars. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 6/9 (102). – p. 53 – 64. DOI: doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184274. ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061. Scopus.
 • O. Shmatko, S. Balakireva, А. Vlasov, N. Zagorodna, О. Korol, O. Milov, O. Petrov, S. Pohasii, Kh. Rzayev, V. Khvostenko. Development of methodological foundations for designing a classifier of threats to cyberphysical systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 3/9 (105). – p. 6 – 19. DOI: doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205702. ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061. Scopus.
 • G. Khalimov, O. Sievierinov, Y. Kotukh, I. Didmanidze, A.Vlasov / Towards three-parameter group encryption scheme for MST3 cryptosystem improvement // Proceedings of the 2021 5th World Conference on Smart Trends in Systems Security and Sustainability, WorldS4 2021. London, United Kingdom. pp. 204 – 211. DOI: 10.1109/WorldS451998.2021.9514009. Electronic ISBN:978-1-6654-0096-1. Print on Demand(PoD). ISBN:978-1-6654-0097-8. Scopus.
 • Gvozdov R., Poddubnyi V., Sieverinov O., Vlasov A., Sukhoteplyi V. / Method of Biometric Authentication with Digital Watermarks. 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology, PIC S and T 2021 – Proceedings, 2021, стр. 569–571. Scopus.
 • Khalimov G., Kotukh Y., Khalimova S., Marukhnenko O., Tsyplakov D., Vlasov A. / Towards advance encryption based on a Generalized Suzuki 2-groups. Proc. of the International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME). 7-8 October 2021, Mauritius. pp. 1 – 6. Electronic ISBN: 978-1-6654-1262-9. Print ISBN: 978-1-6654-2943-6. DOI: 10.1109/ICECCME52200.2021.9590932. Scopus.
 • G. Khalimov, O. Sievierinov, Y. Kotukh, O. Marukhnenko, A. Vlasov Improved encryption based on a generalized Suzuki 2 – groups // Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering, Mauritius, Turkey,  2021. pp. 100 – 110. Scopus.

Участь у роботі зарубіжних міжнародних конференціях:

 •  Vlasov Andrii Aspects of Lightning Network payment protocol implementation // International scientific and practical conference «Problems and prospects of implementation of innovative research results», Volume 2, Valletta Republic of Malta, December 13, 2019. – с. 55 – 57. DOI:doi.org/10.36074/13.12.2019.v2.04.
 • A. Vlasov, P. Stetsenko Blockachain-based decentralized systems architecture // IX International conference of students, PhD-students and your scientists “Engineer of XXI century”, 6 December 2019, University of Bielsko-Biala, Poland. Processing, transmission and security of information, Vol. 2. – с. 369 – 376. ISBN: 978-83-66249-25-7 (Vol. 2).
 • Власов А.В., Сєвєрінов О.В. та ін. Аналіз сучасних систем аналітики поведінки користувачів та сутностей / Тези доповіді // The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 26, 2021. Athens, Hellenic Republic: European Scientific Platform. pp. 133 – 138. ISBN: 978-1-63821-673-5. DOI: https://doi.org/10.36074/scientia-26.02.2021.
 • Власов А.В., Сєвєрінов О.В. та ін. Аналіз сучасних загроз в інформаційних системах за складовими загроз: кібербезпеки, інформаційної безпеки та безпеки інформації / Тези доповіді // Scientific Collection «InterConf», (45): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (March 16-18, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. pp. 541 – 550. ISBN 978-3-512-31217-5.
 • Vlasov A., Sievierinov O.Technological aspects of video information processing with information resource security control // The 12th Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Engineer of XXI Century” was held at University of Bielsko-Biała on 9th December 2022, University of Bielsko-Biala, Poland. Processing, transmission and security of information, Vol. 4. – pp.145 – 152. DOI: https://doi.org/10.53052/9788367652001.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Підвищення кваліфікації (стажування) в Технічно-гуманітарної академії в Бельсько-Бяла (Республіка Польща).

Тема підвищення кваліфікації: «Новітні підходи та принципи безпеки в інформаційних технологіях, інноваційні методи викладання в європейському освітньому просторі» з “10жовтня  2022р. по “20грудня 2022р.


Публікації та патенти

Має понад 90 публікацій, у тому 4 колективних монографії  та 17 патентів  на корисну модель.