Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Інна Вікторівна Олешко

Інна Вікторівна Олешко
Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2009 р. – бакалавр, фахівець з інформаційної безпеки, Харківський національний університет радіоелектроніки.

2010р. – магістр за спеціальністю “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, Харківський національний університет радіоелектроніки;

2010-2013 р. – аспірант кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ).

2014 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.21– системи захисту інформації.

Тема кандидатської дисертації “ Моделі та методи оцінки захищеності механізмів багатофакторної автентифікації від несанкціонованого доступу”. Дисертацію захищала у ХНУРЕ.

2014 р. – асистент кафедри БІТ.

2018 р. – старший викладач кафедри БІТ.

2021 р.  по теперішній час – доцент кафедри БІТ.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

 • нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 • методи аналізу захищених інформаційних систем
 • антивірусний захист
 • методи захисту розподілених інформаційних ресурсів
 • програмування

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • біометрична автентифікація
 • програмування
 • блокчейн.

Значущі публікації.

Монографії:

Розділ колективної монографії:

 • Alexandr Kuznetsov, Inna Oleshko, Kyrylo Chernov and Mykhaylo Bagmut. Convolutional Neural Networks for Detecting Biometric Images Attacks: chapter 26 collective monograph ISCI’2019: Information security in critical infrastructures. Minden, Nevada, USA: 2019. – pp. 396-412.

Наукові публікації по напрямам наукової діяльності:

 • Кузнецов О.О. , Олешко І.В., Чернов К.А.,  Багмут М.О. Біометрична автентифікація із використанням згорткових нейронних мереж // Прикладна радіоелектроніка, 2019. – Том 18, № 3, 4. – С. 137-147.
 • Performance analysis of cryptographic hash functions suitable for use in blockchain: article / A. Kuznetsov and other. International Journal of Computer Network and Information Securitythis link is disabled, 2021, 13(2), pp. 1–15.
 • Measuring Vulnerabilities in Threat Modelling with Risk Matrix: conference paper / Hapon, A. and other. IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology, PIC S and T 2021 – Proceedings, 2021, pp. 617–619.
 • Кригін В. Р. Проектування та розробка захищеного мобільного додатку оповіщення важливою інформацією / В. Р. Кригін, І. В. Олешко // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 25-го Міжнародн. молодіжн. форуму, 20–22 квітня 2021 р. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – Т. 5. – С. 77-78.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Підвищення кваліфікації з 29 червня 2020 року по 31 липня 2020 року у National Louis University за темою «Distance education: innovative methods and digital technologies», видано сертифікат від 12.08.2020 року.


Публікації та патенти

Має понад 30 публікацій, у тому числі 5 публікацій у базі Scopus.