Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Роман Васильович Олійников

Роман Васильович Олійников
Професор кафедри безпеки інформаційних технологій, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1998 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі», інженер-системотехнік

2001 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.21 -Системи захисту інформації на тему: «Дослідження стійкості та умов застосування блокових симетричних алгоритмів шифрування».

2014 р. – захистив докторську  дисертацію у галузі симетричної криптографії за спеціальністю 05.13.05 -Комп’ютерні системи та компоненти на тему:«Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних криптографічних перетворень».

З 2014 року по теперішній час – професор кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Роман є співавтором та відповідальним виконавцем розробки національних криптографічних стандартів України: симетричного блокового шифру “Калина” та режимів його роботи (ДСТУ 7624:2014), а також функції гешування “Купина” (ДСТУ 7564:2014).
Роман читав лекції в Україні, Норвегії, Південній Кореї та інших країнах. Крім того, приймав участь у підготовці офіцерів кіберполіції України.
Поточні дослідження стосуються вдосконалення блокчейн-технологій.


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

 • введення в спеціальність
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • симетричні перетворення
 • криптографічні протоколи для децентралізованих розподілених систем
 • блокчейн технології та розподілені децентралізовані технології
 • комп’ютерні мережі та безпека програмного забезпечення

Значущі публікації.

 • Принципи побудови і основні властивості нового національного стандарту блокового шифрування України / В. І. Руженцев, Р. В. Олійников, І. Д. Горбенко, О. В. Казимиров // Захист інформації, Том 17, №2, Національний авіаційний університет, 2015. – С. 142-157.
 • Функція гешування «Купина» – новий національний стандарт України / В.І. Руженцев, Р.В. Олійников, І.Д. Горбенко, О.В. Казимиров, та ін. // Радіотехника: Всеукр. межвід. наук.-техн.зб., Харків, 2015. Вип. 181. –С. 23-30.
 • Kovalchuk, L., Rodinko, M., Oliynykov, R. Upper bound probability of double spend attack on SPECTRE / CRYBLOCK 2020 – Proceedings of the 3rd Workshop on Cryptocurrencies and Blockchains for Distributed Systems, Part of MobiCom 2020, 2020, pp. 18-22, 3413792.
 • Rodinko, M., Oliynykov, R. The Method of Searching for Differential Trails of ARX-based Block Cipher Cypress/ Proceedings – 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020, 2020, pp. 157-160, 9125071.
 • Kovalchuk, L., Kaidalov, D., Nastenko, A., Shevtsov, O., Oliynykov, R. Decreasing security threshold against double spend attack in networks with slow synchronization// Computer Communications, 2020, 154, pp. 75-81.
 • Models for Generation of Proof Forest in zk-SNARK Based Sidechains/ Bespalov, Y., Kovalchuk, L., Nelasa, H., Oliynykov, R., Viglione, R. //Cryptography, 2023, 7(1), 14.
 • A Game-Theoretic Analysis of Delegation Incentives in Blockchain Governance /Kovalchuk, L., Rodinko, M., Oliynykov, R. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)this link is disabled, 2023, 13619 LNCS, pp. 275–293.
 • Privacy-Preserving Decision-Making over Blockchain /Zhang, J., Zhang, B., Nastenko, A., Balogun, H., Oliynykov, R.//IEEE Transactions on Dependable and Secure Computingthis link is disabled, 2022.
 • Comparative Analysis of Consensus Algorithms Using a Directed Acyclic Graph Instead of a Blockchain, and the Construction of Security Estimates of Spectre Protocol Against Double Spend Attack /Kovalchuk, L., Oliynykov, R., Bespalov, Y., Rodinko, M. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologiesthis link is disabled, 2022, 115, pp. 203–224.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Роман читав лекції в Україні, Норвегії, Південній Кореї та інших країнах. Регулярно приймає участь в престижних зарубіжних наукових конференціях.


Громадська діяльність

Член-кореспондент Академії прикладної електроніки.


Публікації та патенти

Має понад 150 публікацій, 4 патентів.