Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

Володимир Ілліч Заболотний

Володимир Ілліч Заболотний
Професор кафедри безпеки інформаційних технологій, член НМР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1972 р. – закінчив Ленінградську військову інженерну академію ім. Можайського за спеціальністю «Засоби радіоелектронного контролю», військовий інженер з радіотехніки

1982 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.01.12 – Радіоелектронна боротьба.

1967–1996 рр. – служба в збройних силах.

1996–2001 рр. – доцент Харківського університету Повітряних Сил (ХУПС).

2001–2009 рр. – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) ХНУРЕ.

2009 р. – професор кафедри БІТ ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладання навчальних курсів:

 • комплексні системи захисту інформації
 • комплекси ТЗІ
 • захист від технічних розвідок
 • технічний захист інформації в ході будівельно-монтажних робіт
 • моделі технічних каналів витоку інформації

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності:

 • процеси захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень, процеси захисту від засобів технічних розвідок
 • створення заходів і засобів захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень, захист від засобів технічних розвідок

Значущі публікації.

 • Zabolotny V. I. Features of video pulse parameters simulation for studying spectra of secondary electromagnetic radiation/ Zabolotny V. I., Perepadia V. I. // International journal «Telecommunication and Radio Engineering». – Begell House, 2018. – Vol. 77(16). – P. – 1463-1470.
 • Заболотний В. І. Доцільний розподіл витрат на впровадження заходів захисту від технічних засобів розвідки / В. І. Заболотний, А. В. Єрмолович // Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2018. – №193. – С. 159–163.
 • Воронов В.Р.,  Заболотний В.І., Лиско В.І. Модель технічного каналу витоку інформації побічними електромагнітними випромінюваннями відеотракту при рознесеному прийомі//Прикладна радіоелектроніка. -2019. – 18 (№3,4), -С. 208-212.
 • Воронов В.Р.,  Заболотний В.І., Лиско В.І. Врахування інтерференційної складової в технічному каналі витоку інформації побічного електромагнітного випромінювання відеотракту при рознесених прийомі //Радіотехніка:Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2020. – №202. – С. 99-105. 
 • Рубан І.В. ,  Тютюник В.В.,  Заболотний В.І.,  Тютюник О.О. Оцінка вразливості об’єктів кіберзахисту на основі ризико-орієнтованого підходу// Безпека інформації. – 2020. -Том 26, -№ 3. -C.145-155.
 • V. Perepadia, V. Lysko and V. Zabolotnyj, “Features of Analytical Estimation Methodology of the Compromising Emanations Level of the Test Signal Harmonics of a Personal Electronic Computer Videotract,” 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 432-436, doi: 10.1109/PICST51311.2020.9468031.
 • V.I. Zabolotnyj, V.I. Perepadia. Analytical Estimation Methodology of Compromising Emanations Level Using Monte-Carlo Method.// Computer and information systems and technologies. -2020. pp.26-27.

Публікації та патенти

Має понад 30 публікацій, 1 авторське свідоцтво.